Strapdag vrijdag 18 september

Wij doen mee! Jij toch ook?

Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets, step, te paard,…. naar school. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. Laat dan ook op vrijdag 18 september de auto staan en kom te voet, met de fiets of…. naar school.

Ik strap, jij strapt, wij strappen!!!!!

Gezamenlijk oudercontact en nog wat info

Dit schooljaar zal het gezamenlijke oudercontact anders verlopen dan normaal.  De klasgroep wordt opgesplitst in 2 groepen. Meer info en uitnodiging volgt nog.

 

 

Maandag 7 september: infoavond 2de leerjaar

Dinsdag 8 september: infoavond 3de en 4de leerjaar

Donderdag 10 september: infoavond 5de en 6de leerjaar

Woensdag 16 september: infoavond 1ste leerjaar

 

Vrijdag 25 september: lokale verlofdag.  Even bekomen van de eerste schoolweken en genieten van het verlengde weekend.

 

 

Omwille van Covid-19 is er beslist om:

  • de zeeklas (12-16 oktober) van het 5de en 6de leerjaar te annuleren.
  • de Magische Verteltocht te verplaatsen naar najaar 2021.