Category Archives: Nieuws

Strapdag vrijdag 18 september

Wij doen mee! Jij toch ook?

Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets, step, te paard,…. naar school. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. Laat dan ook op vrijdag 18 september de auto staan en kom te voet, met de fiets of…. naar school.

Ik strap, jij strapt, wij strappen!!!!!

Gezamenlijk oudercontact en nog wat info

Dit schooljaar zal het gezamenlijke oudercontact anders verlopen dan normaal.  De klasgroep wordt opgesplitst in 2 groepen. Meer info en uitnodiging volgt nog.

 

 

Maandag 7 september: infoavond 2de leerjaar

Dinsdag 8 september: infoavond 3de en 4de leerjaar

Donderdag 10 september: infoavond 5de en 6de leerjaar

Woensdag 16 september: infoavond 1ste leerjaar

 

Vrijdag 25 september: lokale verlofdag.  Even bekomen van de eerste schoolweken en genieten van het verlengde weekend.

 

 

Omwille van Covid-19 is er beslist om:

  • de zeeklas (12-16 oktober) van het 5de en 6de leerjaar te annuleren.
  • de Magische Verteltocht te verplaatsen naar najaar 2021.

1 september

Enkele belangrijke nieuwtjes:

Aanpassing schooluren: voormiddag van 08.30 tot 12.05, middagpauze van 12.05 tot 13.30 en namiddag van 13.30 tot 15.15.  Tijdens de middagpauze wordt er in de klas gegeten.

Rijen: Er is een rij naar de post, de ovonde en afhalen aan de poort. De leerlingen van het 1ste leerjaar worden afgehaald aan de poort in de Dorpsstraat. De leerlingen van het 2de leerjaar op de parking tussen de scholen. Enkel leerlingen van het 2de leerjaar die een broer/zus in het 1ste leerjaar hebben blijven in de Dorpsstraat om daar aan de poort te worden opgehaald. Daarnaast is er ook nog een rij opvang.

Een nieuwe turnT-shirts kan je kind vragen aan de turnleerkracht.

Verjaardagen  Er mag enkel getrakteerd worden met apart verpakte, geen zelfgemaakte koeken.

 

 

Opendeurdag

Omwille van de maatregels in verband met Covid-19 is er géén opendeurdag.

De ouders van het eerste leerjaar en van nieuwe leerlingen krijgen van de klasleerkracht een mail op hun persoonlijk mailadres dat je opgaf bij inschrijving om af te spreken voor een kennismakingsmoment.

Via smartschool ontvingen alle ouders van het 2de tot en met het 6de leerjaar een mail met deze mededeling en info in verband met de eerste schooldag en de gezamenlijke oudercontacten.

 

 

 

Nieuwe schooljaar

De directie is volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar.  Eén zaak is alvast duidelijk: de opstart zal anders zijn dan normaal.

Via smartschool en deze website worden jullie op de hoogte gehouden.