Blog

Donderdag 20 december

Het eerste trimester is bijna voorbij. Dat betekent dat het eerste groeirapport in aantocht is.

De rapporten worden meegegeven tijdens het individueel oudercontact op donderdag 20 december 2018. Wij hechten veel belang aan dit moment en verwachten dat je dan even tijd maakt om samen met de klasleerkracht de inzet, de resultaten en het gedrag van je kind te bespreken.

Voor of na het oudercontact trakteert de school samen met het oudercomité jou op een drankje in ’t Schuurke onder de loods van de Kleine Hemmen.

Ook kan je daar de wafels die je bestelde bij het oudercomité afhalen.