GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.
Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.
Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.
U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken:

  Achtergrondinformatie
» 320 keer gedownload

  Backupbeleid
» 309 keer gedownload

  Classificatie
» 265 keer gedownload

  Communicatiebeleid
» 304 keer gedownload

  Privacy leerling
» 256 keer gedownload

  Privacy personeel
» 276 keer gedownload

  Privacywetgeving beleidstekst
» 284 keer gedownload

  Toegangsmatrices
» 279 keer gedownload

  Toestelbeleid
» 274 keer gedownload

  Wachtwoordbeleid
» 269 keer gedownload