GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.
Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.
Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.
U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken:

  Achtergrondinformatie
» 558 keer gedownload

  Backupbeleid
» 498 keer gedownload

  Classificatie
» 445 keer gedownload

  Communicatiebeleid
» 498 keer gedownload

  Privacy leerling
» 434 keer gedownload

  Privacy personeel
» 471 keer gedownload

  Privacywetgeving beleidstekst
» 478 keer gedownload

  Toegangsmatrices
» 470 keer gedownload

  Toestelbeleid
» 501 keer gedownload

  Wachtwoordbeleid
» 480 keer gedownload