GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving vervangen door een Europese verordening: GDPR (General data protection regulation). Deze nieuwe verordening is gebaseerd op de bestaande wetgeving, maar brengt op een aantal vlakken een verbeteringen, verduidelijking of uitdieping met zich mee.
Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen van deze gegevens te waarborgen. Het schoolbestuur nam maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP). Dit staat omschreven in het IVP-beleid.
Het IVP-beleid heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en het voorkomen van beveiligings- en privacy incidenten.
U kan de verschillende documenten van ons IVP-beleid raadplegen door op onderstaande titels te klikken:

  Achtergrondinformatie
» 846 keer gedownload

  Backupbeleid
» 726 keer gedownload

  Classificatie
» 683 keer gedownload

  Communicatiebeleid
» 720 keer gedownload

  Privacy leerling
» 656 keer gedownload

  Privacy personeel
» 700 keer gedownload

  Privacywetgeving beleidstekst
» 717 keer gedownload

  Toegangsmatrices
» 682 keer gedownload

  Toestelbeleid
» 793 keer gedownload

  Wachtwoordbeleid
» 684 keer gedownload