Blog

Gezamenlijk oudercontact en nog wat info

Dit schooljaar zal het gezamenlijke oudercontact anders verlopen dan normaal.  De klasgroep wordt opgesplitst in 2 groepen. Meer info en uitnodiging volgt nog.

 

 

Maandag 7 september: infoavond 2de leerjaar

Dinsdag 8 september: infoavond 3de en 4de leerjaar

Donderdag 10 september: infoavond 5de en 6de leerjaar

Woensdag 16 september: infoavond 1ste leerjaar

 

Vrijdag 25 september: lokale verlofdag.  Even bekomen van de eerste schoolweken en genieten van het verlengde weekend.

 

 

Omwille van Covid-19 is er beslist om:

  • de zeeklas (12-16 oktober) van het 5de en 6de leerjaar te annuleren.
  • de Magische Verteltocht te verplaatsen naar najaar 2021.