Maximumfactuur

Meer informatie over de maximumfactuur kan je vinden in het schoolreglement.