OPVANG

De opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de VZW ’t Alvermanneke, een erkende Buitenschoolse Opvang van Kind & Gezin.
Deze opvang voldoet dus aan de kwaliteitsnormen van de overheid.
Dagelijks staat het opvangpersoneel klaar om de leerlingen op te vangen.
Zij zetten zich in om het voor de leerlingen zo fijn en gezellig mogelijk te maken.

Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van het 5de en 6de leerjaar naar de studie. Nadien sluiten ze aan bij de opvang.

Opvang/studie:

Openingsuren:

 • voor school: vanaf 6u45
 • na school: tot 18u15

Het opvangteam bestaat uit een team van 6 enthousiaste kind begeleidsters. Je kan hen bereiken op volgend nummer: 0489/41.16.26

Een dag in de opvang … :

’s Morgens

 • Aanmelden bij het opvangpersoneel
 • Vrij spel
 • 8u15: opruimen
 • 8u20: de kinderen van de 1ste graad gaan naar de speelplaats
 • 8u20: de kinderen van de 2de en 3de graad worden, onder begeleiding, naar het andere schoolgebouw gebracht (Kleine Hemmenweg)

’s Avonds

 • 15u25: 2 of 3 begeleid(st)ers gaan de kinderen van de 2de en 3de graad aan het andere schoolgebouw (Kleine Hemmenweg) halen
 • De kinderen van de studie sluiten om 16u30 aan
 • Het is mogelijk om iets te eten en/of te drinken, wat de kinderen van thuis uit meekrijgen
 • Mogelijkheid tot huiswerk (aparte ruimte voorzien)
 • Vrij spel
 • Afmelden bij het opvangpersoneel wanneer u uw kind komt halen

Woensdagnamiddag

 • 12u25: boterhammen eten
 • Uitgewerkte activiteit / vrij spel
 • Mogelijkheid tot huiswerk

Aanmelden

 • Inschrijven via www.i-school.be/login

Opvang tijdens de vakantie en schoolvrije dagen:

Tijdens de vakanties en de schoolvrije dagen is er opvang voorzien in
’t Alvermanneke. Op deze dagen geldt een strikt inschrijvingsbeleid.

Informatie:

U kunt met al uw vragen terecht tijdens de kantooruren bij het secretariaat van

VZW ’t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 18
3520 Zonhoven
Tel/fax: 011/81 69 87
Website: www.alvermanneke.be

U kunt zich ook steeds persoonlijk wenden tot de begeleiding.