OPVANG

De opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de VZW ’t Alvermanneke, een erkende Buitenschoolse Opvang van Kind & Gezin.
Deze opvang voldoet dus aan de kwaliteitsnormen van de overheid.
Dagelijks staat het opvangpersoneel klaar om de leerlingen op te vangen.
Zij zetten zich in om het voor de leerlingen zo fijn en gezellig mogelijk te maken.

Om de naschoolse opvangcapaciteit te vergroten richt de school naschoolse workshops in. Meer info hierover vind je op de workshopsblog:

workshop

Voor deelname aan deze workshops ontvang je een fiscaal attest.

Wanneer/Waar:

De opvang gaat elke schooldag door in het opvanglokaal van de school en dit van 7.00 uur tot 8.10 uur en van 15.05 uur tot 18.00 uur.
Op woensdagnamiddag van 11.55 uur tot 18 uur.
Op individuele aanvraag van ouders kan de opvang 15 minuten eerder starten en 15 minuten later sluiten. U dient hiervoor contact op te nemen met de coördinatie.

Inschrijving:

Wij vragen u om vooraf volgende documenten in orde te brengen.
Indien deze documenten tijdig zijn bezorgd, kan uw kind altijd gebruik maken van de opvang tijdens het schooljaar.

– Het inlichtingenformulier volledig invullen
– Het huishoudelijk reglement ondertekenen
– Een bewijs van het kinderbijslagfonds en gezinssamenstelling bijvoegen
– Domiciliëringsopdracht tekenen

Zonder deze documenten is uw kind niet geldig ingeschreven en kan het dus niet deelnemen aan de opvang!

Prijzen:

Meer info vindt u hier.

Opvang tijdens de vakantie en schoolvrije dagen:

Tijdens de vakanties en de schoolvrije dagen is er opvang voorzien in
’t Alvermanneke. Op deze dagen geldt een strikt inschrijvingsbeleid. Voor meer informatie zie website ’t Alvermanneke.

Informatie:

U kunt met al uw vragen terecht tijdens de kantooruren bij het secretariaat van

VZW ’t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 18
3520 Zonhoven
Tel/fax: 011/81 69 87
Website: www.alvermanneke.be

U kunt zich ook steeds persoonlijk wenden tot de begeleiding.