SCHOOLUREN

Voormiddag: van 8.30 uur tot 12.05 uur
Namiddag: van 13.15 uur tot 15.15 uur

De leerlingen brengen liefst in een herbruikbare fles gezonde dranken van thuis mee.
Lege drankverpakkingen nemen de leerlingen terug mee naar huis.

‘s Morgens is er toezicht vanaf 8.15 uur (een kwartier voor het begin van de lessen).
Wij verwachten dat alle leerlingen steeds op tijd in school aanwezig zijn.